Výhody mediace 

  • přináší nalezení konstruktivního řešení sporu při respektování zájmů stran
  • vede účastníky sporu k obnově vzájemného dialogu a důvěry
  • navrací účastníky konfliktu k jejich osobní odpovědnosti za vzniklý konflikt a spor
  • ponechává všem svobodnou vůli k řešení sporu
  • pokojné řešení sporu je předpokladem pro pokojné vztahy v budoucnosti
  • vysoká úspěšnost mediace (až 75% předložených sporů v mediaci končí dohodou)
  • výrazným způsobem snižuje náklady v porovnání se soudním řešení
  • je podstatně časově méně náročná než soudní řízení

 

JSP Consult působí až do skončení mediace jako garant vysoké kvality poskytovaných služeb a spokojenosti klientů.