Jak funguje mediační managementMediační management poskytovaný JSP Consult je službou komplexně zajišťující mediační služby pro klienty z oboru stavebnictví. Díky našim dlouholetým zkušenostem s tímto odvětvím jsme schopni vybrat nejvhodnějšího mediátora/mediátory pro Váš konkrétní případ, zajistit lokalitu, kde se bude mediace konat, v případě potřeby také oslovit druhou stranu a zkoordinovat všechny zúčastněné, co se týče termínu a času mediace. Zároveň jsme schopni na přání klientů zajistit přesnou právní formulaci závěrečné mediační dohody a asistovat se zajištěním její vykonatelnosti.