Kdo mediaci potřebujeMediaci využijí především menší a středně velké firmy, ve kterých není systematizované řešení sporů a které se potřebují rychle a efektivně dobrat řešení situace, ve které se nachází. Mediace je ale vhodná i pro zadavatele, ať už se jedná o soukromý subjekt, firmu, město nebo obec.  Ideálním případem je, když jsou obě strany autonomní a vyskytují se na přibližně stejné úrovní v hierarchii firem spolupracujících na projektu, je ale možné pracovat i se situacemi jako zadavatel - dodavatel, dodavatel - subdodavatel atd. Obě strany by si měly být vědomy výhod, které pro ně nese potenciál mimosoudní dohody a možnosti spolurozhodovat o výsledném řešení jejich situace. Podmínkou zahájení procesu mediace je dobrovolná účast obou stran. K mediaci by pak nejlépe měly přijít osoby, kterých se spor nejvíce týká a které mají rozhodovací pravomoc situaci řešit.