Co je mediaceMediace je způsob, kterým můžete řešit a vyřešit Vaše obchodní spory a to bez nutnosti soudního řízení a s možností pokračování dosavadní spolupráce obou stran. Jedná se o metodu řešení sporů za přítomnosti neutrálního prostředníka - mediátora, který řídí proces a od začátku směřuje strany k realistickému a udržitelnému řešení, které do nejvyšší možné míry odpovídá situaci a potřebám všech zúčastněných. Mediátor stranám neradí ani neurčuje, která z nich má pravdu, ale je plně zodpovědný za proces mediace a jeho konstruktivní směřování. Mediátor, mimo jiné, s pomocí různých technik odkrývá veškeré aspekty a úskalí situace. Umožňuje tak stranám hledat řešení na základě co možná nejvíce informací. Zároveň pomůže každé straně přesně definovat své požadavky a pochopit kontext požadavků strany druhé. Mediátor zároveň stranám asistuje s detailním rozpracováním navrhovaných řešení a jejich důsledků. Mediátor je schopen proces vést také v případě vyšší emocionality sporu. Spolu s nalezením řešení situace konflikt odeznívá a obě strany jsou nadále schopny spolupracovat.

 

Mediace je vysoce efektivní proces řešení konfliktů, který může Vám i Vašim obchodním partnerům ušetřit značné výdaje. Ve stavebnictví může být tato úspora ještě vyšší než v ostatních odvětvích průmyslu: je tomu tak díky nutnosti spolupráce více subjektů a provázanosti jejich činností na jednom projektu, takže potenciálu vzniku sporu je větší než v jiných oborech. Případný spor mezi dvěma subjekty tak může pozastavit celý projekt. Mediace umožní vyřešit situaci bez soudního řízení a dokonce i bez nutnosti přítomnosti právníků, pokud na ní strany výslovně netrvají. Mediace je zároveň velmi pružným procesem a první setkání je možné již v rámci dní od navázání kontaktu s mediátorem. Strany jsou schopny se řešení obvykle dobrat velmi rychle.  Není tedy většinou nutné práce na stavbě dlouhodobě pozastavit ani stavbu konzervovat. Mediace je zároveň mnohem méně nákladná než soudní řízení.

 

Proces mediace je přísně důvěrný a povinnost mlčenlivosti v profesi mediátora je zákonem ustanovena. Mediátor zároveň nemůže být předvolán jako svědek mediované kauzy k soudu, pokud by k němu mělo případně dojít.