Vzdělávání, seminářeDIALOG A EMOCE V PRAXI ZODPOVĚDNÝCH LÍDRŮ

 • Emoce napříč kulturami

 • Chování a jednání pod návalem emocí

 • Krizové okamžiky a vnitřní emoční svět

 • Motivace, hodnocení, chvála, konstruktivní kritika ve vztahu k emocím

 • Nezvládnuté emoce a odmítání dialogu se sebou – čtyři fáze nástupu syndromu vyhoření

 • Vliv dětství ve vztahu k rozvoji emocí a jeho důsledky v dospělosti

 • Vedení obtížných rozhovorů – rozvoj porozumění, empatie a nenásilné formy komunikace

 • Strach a vztek jako výrazné emoce

 • Neverbální projevy a odhalování pocitů – rozdílná emoční řeč ženského a mužského těla

 • Budování důvěry – jak na rozhovory s respektem

   

KOMUNIKACE V KRIZOVÝCH A ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍCH

 • Přehlednost a vyhodnocení zátěžové situace

 • Typy a druhy krizových situací

 • Postup při řešení krizové situace

 • Úvodní kontakt, slova jako prostředek uklidnění

 • Empatie - vyjádření pochopení v zátěžové situaci

 • Konstrukce rozhovoru s člověkem zasaženým krizovou událostí

 • Chyby vedoucí k zablokování komunikace

 • Úloha a interpretace neverbálních signálů

 • Předávání informací, paměťové vyhodnocování události

 • Rizika traumatu, odkazy na pomoc

 • Jak čelit náporu zátěžových situací, práce se stresem

   

OBRANA PROTI MANIPULACI

 • Kdo je to manipulátor

 • Odhalení manipulace

 • Vztah manipulátora a manipulovaného v emoční rovině

 • Význam řeči těla při komunikaci s manipulátorem

 • Asertivní reakce a nastavení mantinelů

 • Účinné techniky obrany proti manipulaci

 • Jak se vyhnout manipulaci ve vztazích

 • Manipulace versus respekt – způsoby řešení problematických situací a mediační přístup

   

ŘÍZENÍ S OHLEDEM NA VĚK A POTENCIÁL – AGE MANAGEMENT

 • Demografický vývoj ve vztahu ke stárnutí a proměny pracovního trhu

 • Věková diverzita a mezigenerační spolupráce na pracovišti

 • Co by měli manažeři vědět o stárnutí

 • Spravedlivé postoje ke stárnutí, nejčastější předsudky a mýty

 • Opatření pro podporu produktivity a pracovní schopnosti

 • Work-life balance v aktivním přístupu k pracovnímu životu

 • Sendvičová generace a její potenciál na trhu práce

 • Komunikace jako nástroj moderního řízení a sociálně odpovědného jednání na pracovišti

 • Zvyšování konkurenceschopnosti firem a pozitivní užitek z uplatňování age managementu

   

VEDENÍ TÝMU, HODNOCENÍ, MOTIVACE, ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ PŘI PRÁCI S LIDMI

 • Roviny vztahů podřízených a nadřízených

 • Složení týmu, týmové role, zapojení jednotlivců dle osobnostního potenciálu

 • Pochvala i kritika podřízených, negativní a pozitivní zpětné vazby

 • Motivace zaměstnanců

 • Kontrola podřízených, respekt k soukromí podřízených

 • Možnosti asertivního reagování v zátěžových situacích

 • Mobbing, bossing, prevence diskriminačního jednání

 • Manažerské a hodnotící rozhovory s podřízenými

 • Emoční dovednosti manažerů – nejčastější omyly při vedení lidí, jejich prevence a náprava

 • Budování vstřícného klimatu při práci s týmem

 • Řešení konfliktních a zátěžových situací – video trénink

 

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

DIALOG A EMOCE V PRAXI ZODPOVĚDNÝCH LÍDRŮ

 • Emoce napříč kulturami

 • Chování a jednání pod návalem emocí

 • Krizové okamžiky a vnitřní emoční svět

 • Motivace, hodnocení, chvála, konstruktivní kritika ve vztahu k emocím

 • Nezvládnuté emoce a odmítání dialogu se sebou – čtyři fáze nástupu syndromu vyhoření

 • Vliv dětství ve vztahu k rozvoji emocí a jeho důsledky v dospělosti

 • Vedení obtížných rozhovorů – rozvoj porozumění, empatie a nenásilné formy komunikace

 • Strach a vztek jako výrazné emoce

 • Neverbální projevy a odhalování pocitů – rozdílná emoční řeč ženského a mužského těla

 • Budování důvěry – jak na rozhovory s respektem

   

KOMUNIKACE V KRIZOVÝCH A ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍCH

 • Přehlednost a vyhodnocení zátěžové situace

 • Typy a druhy krizových situací

 • Postup při řešení krizové situace

 • Úvodní kontakt, slova jako prostředek uklidnění

 • Empatie - vyjádření pochopení v zátěžové situaci

 • Konstrukce rozhovoru s člověkem zasaženým krizovou událostí

 • Chyby vedoucí k zablokování komunikace

 • Úloha a interpretace neverbálních signálů

 • Předávání informací, paměťové vyhodnocování události

 • Rizika traumatu, odkazy na pomoc

 • Jak čelit náporu zátěžových situací, práce se stresem

   

OBRANA PROTI MANIPULACI

 • Kdo je to manipulátor

 • Odhalení manipulace

 • Vztah manipulátora a manipulovaného v emoční rovině

 • Význam řeči těla při komunikaci s manipulátorem

 • Asertivní reakce a nastavení mantinelů

 • Účinné techniky obrany proti manipulaci

 • Jak se vyhnout manipulaci ve vztazích

 • Manipulace versus respekt – způsoby řešení problematických situací a mediační přístup

   

ŘÍZENÍ S OHLEDEM NA VĚK A POTENCIÁL – AGE MANAGEMENT

 • Demografický vývoj ve vztahu ke stárnutí a proměny pracovního trhu

 • Věková diverzita a mezigenerační spolupráce na pracovišti

 • Co by měli manažeři vědět o stárnutí

 • Spravedlivé postoje ke stárnutí, nejčastější předsudky a mýty

 • Opatření pro podporu produktivity a pracovní schopnosti

 • Work-life balance v aktivním přístupu k pracovnímu životu

 • Sendvičová generace a její potenciál na trhu práce

 • Komunikace jako nástroj moderního řízení a sociálně odpovědného jednání na pracovišti

 • Zvyšování konkurenceschopnosti firem a pozitivní užitek z uplatňování age managementu

   

VEDENÍ TÝMU, HODNOCENÍ, MOTIVACE, ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ PŘI PRÁCI S LIDMI

 • Roviny vztahů podřízených a nadřízených

 • Složení týmu, týmové role, zapojení jednotlivců dle osobnostního potenciálu

 • Pochvala i kritika podřízených, negativní a pozitivní zpětné vazby

 • Motivace zaměstnanců

 • Kontrola podřízených, respekt k soukromí podřízených

 • Možnosti asertivního reagování v zátěžových situacích

 • Mobbing, bossing, prevence diskriminačního jednání

 • Manažerské a hodnotící rozhovory s podřízenými

 • Emoční dovednosti manažerů – nejčastější omyly při vedení lidí, jejich prevence a náprava

 • Budování vstřícného klimatu při práci s týmem

 • Řešení konfliktních a zátěžových situací – video trénink