Projektový a dotační management• Zpracování analýzy potřeb

• Návrh způsobu financování projektových záměrů

• Zpracování analýzy rizik

• Posouzení ekonomické návratnosti investic

• Zpracování žádosti o dotaci vč. příloh

• Zpracování finančního plánu a harmonogramu činností

• Koordinace projektů v rámci mikroregionu (např. výstavba cyklostezek apod.)

• Výběr a stanovení indikátorů pro monitorování a hodnocení projektu

• Poradenství při realizaci projektu

• Spolupráce při realizaci a následné udržitelnosti projektu (administrace a monitoring projektu)