Poradenství OZE, životní prostředí• Poradenství v oblasti obnovitelných zdrojů energie (malé vodní elektrárny, větrné elektrárny, bioplynové stanice, fotovoltaika, tepelná čerpadla, kogenerační jednotky, využití skládkového plynu apod.)

• Poradenství v oblasti úspor energií

• Poradenství v oblasti obnovy krajinného rázu

• Zajištění posouzení vlivu na životní prostředí