Poradenství pro veřejnou správu• Dotační management

• Zpracování žádosti a všech potřebných dokumentů (projektová dokumentace, energetický audit apod.)

• Administrace projektů financovaných ze SF EU

• Poradenství v oblasti lidských zdrojů

• Poradenství v oblasti ochrany životního prostředí

• Poradenství v oblasti snižování spotřeb energií a ostatních nákladů úřadů

• Strategické plánování (zpracování strategických a akčních plánů)

• Poradenství při zavádění Místní Agendy 21

• Komunitní plánování