Poradenství pro podnikatelské subjekty• Dotační management

• Zajištění financování společnosti, projektů a podnikatelských záměrů

• Příprava podnikatelských a projektových záměrů studií

• Kompletní zpracování žádosti o čerpání dotací z tuzemských a EU zdrojů

• Vypracování studie proveditelnosti

• Zpracování SWOT analýzy

• Zajištění scoringu

• Zpracování finančního ratingu společnosti

• Zpracování podnikatelských plánů v návaznosti na strategii růstu společnosti

• Kompletní zpracování žádostí o čerpání dotací z tuzemských a EU zdrojů

• Zhodnocení efektivnosti plánovaných investic